top of page
Adres

van Maasdijkstraat 39

8441CK Heerenveen

0513-625807

06-29232915 (whats app)

info@kapsalonjalving.nl

www.kapsalonjalving.nl

 

 
Openingstijden

 

dinsdag t/m vrijdag geopend

van 8.00 uur tot 17.30 uur

 

Heeft u een vraag?

Bericht verstuurd!

Privacy statement

Wij respecteren uw privacy en zullen zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan.Wij houden ons daarbij aan de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De op onze (mobiele) website gegevens worden gebruikt en bewaard ten behoeve van:

-het inplannen van afspraken met u

-het u goed van dienst kunnen zijn in onze kapsalon

-het beantwoorden uw vragen, verzoeken, of het afhandelen van eventuele klachten

Welke gegevens?

Wij gebruiken de volgende gegevens bij gebruik van onze (mobiele) website:

door u ingevuld in een contactscherm:

-naam

-geboortedatum

-geslacht

-adresgegevens

-telefoonnummer

Overige gegevens:

-gegevens over uw surfgedrag op onze site

-IP-adres internetbrowser en apparaat type

Naar aanleiding van uw bezoeken en contacten met onze kapsalon bewaren wij verder

-gemaakte afspraken

-behandelingen

-gekochte producten

-recepten

-kassabonnen

-gespaarde punten

-log verzonden mail

Kinderen onder de 16 jaar worden alleen in ons klantenbestand opgenomen met toestemming van de ouder/voogd. De ouders kunnen hun toestemming intrekken,

wij verwijderen dan de gegevens van het kind.

Recht van inzage,correctie, verzet en verwijdering.

U heeft het recht om alle persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. Ook heeft u het recht om de door u gegeven toestemming ten allen tijde in te trekken en /of persoonsgegevens te laten verwijderen.

Bewaartermijn

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekken van gegevens aan derden

Wij zullen uw gegevens uitsluitend aan anderen verstrekken indien nodig is om uw de door u gevraagde dienst te kunnen leveren dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zullen niet meer informatie verstrekken dan noodzakelijk is.

Met bedrijven die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken wordt een verwerkingsovereenkomst gesloten. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Mocht er toch sprake zijn van onvoldoende beveiliging of misbruik,  neem dan contact op met Karla Jalving

bottom of page